Jakie przedmioty będziesz mieć na filologii angielskiej?

filologia angielska

Nowy semestr – nowe przedmioty. Do tego lekkie zdenerwowanie, bo nie wiadomo, czego możesz spodziewać się po wykładzie monograficznym, albo zajęciach takich jak gramatyka opisowa. W tym artykule omówiłam po krótce spektrum przedmiotów, które wchodzą w skład programu filologii angielskiej.

Opieram się na własnym indeksie, więc w zależności od uczelni i rocznika niektóre zajęcia mogą się różnić lub występować pod nieco inną nazwą.

Wstęp do literaturoznawstwa

Literaturoznawstwo, czyli, innymi słowy, wiedza o literaturze, to przedmiot, na którym będziecie omawiać teorie i metodologie badań literackich. Sporo będzie o procesach historyczno-literackich. Przeanalizujecie też poszczególne okresy z uwzględnieniem przemian kulturowych i społecznych, wszystko to w końcu ma swoje odbicie w literaturze.

Fonetyka

Na fonetyce będziesz ćwiczyć poprawną wymowę, czytając na głos przeróżne wierszyki logopedyczne. Możliwe, że twoja wymowa będzie również nagrywana, a potem wspólnie z prowadzącym będziesz analizować swoje błędy. Wiem, brzmi jak tortury, ale jest też niezwykle pouczające. Poza tym, nauczysz się zapisywać angielską wymowę w transkrypcji fonetycznej, głównie w wariancie RP.

Fonetyka to moim zdaniem jeden z najciekawszych przedmiotów w toku całych studiów filologicznych. Kiedyś na jednych zajęciach uczyliśmy się na przykład poprawnej wymowy wszystkich krajów na świecie wraz z nazwami ich mieszkańców. Wiele się dzięki temu nauczyłam i poprawiłam błędy w wymowie ciągnące się przez lata mojej nauki w szkole.

Literatura angielska

Podobnie, jak na języku polskim w szkole, tak na literaturze angielskiej na studiach, będziecie omawiać największe klasyki literatury, począwszy od dzieł staroangielskich. Paradoksalnie właśnie od tych najtrudniejszych utworów zaczyna się na pierwszym roku. Bez internetowych pomocy, antologii i streszczeń ani rusz. Każdy semestr kończy się zaliczeniem w formie eseju na jeden z tematów do wyboru.

Literatura amerykańska

Analogicznie do literatury angielskiej, na tych zajęciach będziecie analizować największe klasyki literatury amerykańskiej. Naturalnie jest ich mniej i moim zdaniem są też nieco przystępniejsze w odbiorze.

Kultura amerykańska

W dobie przesiąknięcia amerykańską kulturą to trochę archaiczny przedmiot. Tak naprawdę o kulturze amerykańskiej więcej dowiadujemy się codziennie z filmów i internetu, no ale w sumie dobrze wiedzieć, jakie są zasady baseballu lub o co chodzi w amerykańskim systemie ustawodawczym.

Kultura brytyjska

Podobnie jak w przypadku kultury amerykańskiej, te zajęcia mają na celu przybliżyć nieco realia życia na wyspach.

Historia Wielkiej Brytanii

Zła wiadomość dla osób, które zasypiały na historii w liceum, ale prawdziwa gratka dla jej miłośników. Pst, jeśli już na samą  myśl chce ci się płakać, to dodam tylko, że nie ma odpytywania co zajęcia, więc głowa do góry!

Historia USA

Ze względu na to, że dzieje USA są krótsze niż Wielkiej Brytanii, to omawia się je bardziej szczegółowo. Materiału jest naprawdę sporo. Ku uciesze jednych lub rozpaczy drugich 😉

Wstęp do językoznawstwa

Na językoznawstwie dowiesz się, czym jest język, jak się go opisuje, poznasz teorie i założenia różnych szkół lingwistycznych, a przede wszystkim nauczysz się jak rozpisywać zdania na drzewka.

Tutaj warto zapamiętać jedno nazwisko Katamba. Jest on współautorem Contemporary Linguistics, czyli książki, z którą bardzo blisko zaprzyjaźnisz się przed egzaminem.

Gramatyka opisowa języka angielskiego

Przedmiot, który jest koszmarem wielu studentów filologii. Jest trudny, ale moim zdaniem bardzo ciekawy. Na gramatyce opisowej będziesz uczyć się głównie o fonologii (jak powstają dźwięki), morfologii (strukturze słów) i składni. Wszystkie te informacje bardzo przydają się nawet po studiach.

Teoria przyswajania języka drugiego

Na tych zajęciach poznasz historię badań nad przyswajaniem drugiego języka od behawioryzmu do Chomskiego – zapamiętaj dobrze to nazwisko, bo przez 5 lat studiów usłyszysz je jeszcze jakieś 5000 razy 😉

Historia języka angielskiego

Niesamowicie interesujący, choć wymagający przedmiot. Na historii języka będziesz uczyć się o zmianach zachodzących w języku na przestrzeni wieków. Poznasz pochodzenie różnych słów. Dowiesz się, kto wprowadził do języka angielskiego największą liczbę neologizmów i dlaczego „k” w wyrazie „knight” jest nieme. Brzmi ciekawie, prawda?

Gramatyka kontrastywna

Na gramatyce kontrastywnej dowiesz się, jakie są różnice i podobieństwa między językiem polskim i angielskim.

Blok PNJA

Blok przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Angielskiego to jedyne zajęcia, które mogą trochę przypominać naukę angielskiego z liceum, ale na dużo wyższym poziomie.

W porównaniu do innych przedmiotów na studiach filologicznych na PNJA przeznaczono stosunkowo niewiele czasu, dlatego w wielkim błędzie jest ten, kto myśli, że filologia to taki trochę bardziej rozszerzony kurs językowy.

W skład bloku przedmiotów PNJA wchodzą:

  • Pisanie

Nauka pisania akademickiego, a nie kreatywnego. Na pisaniu będziecie kształtować swoje umiejętności formułowania logicznej struktury tekstu i dobrego argumentowania. Zajęcia mają być przygotowaniem do napisania pracy licencjackiej i magisterskiej. Tak naprawdę wiedza i praktyka zdobyta dzięki nim bardzo przydaje się też po studiach.

  • Konwersacje

Na zajęciach z konwersacji dyskutujecie na różne tematy, czasami też przygotowujecie prezentacje i zadania dla całej grupy. W moim przypadku zaliczenie opierało się na przedstawieniu prezentacji i odpowiedzi na pytania grupy lub poprowadzeniu dyskusji.

  • Gramatyka praktyczna

Ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Bardzo dobrze zaznajomisz się z książką “100 testów gramatycznych” Krzyżanowskiego ;). Gramatyka praktyczna i słownictwo są czasem łączone w jeden przedmiot – Sprawności zintegrowanie.

  • Słownictwo

Bardzo wzbogacające zajęcia i moim zdaniem jedne z najbardziej przydatnych. Szkoda tylko, że nie uczy się trochę bardziej współczesnego słownictwa i języka potocznego. Zdecydowanie mi tego brakowało.

Każdy z przedmiotów PNJA co roku kończy się egzaminem. Egzamin z pisania trwa kilka godzin, podczas których będziesz musiał napisać pracę pisemną, zazwyczaj w formie eseju. Jedyną pomocą naukową na sali będą słowniki. Egzamin z konwersacji to zazwyczaj rozmowa w parach na wylosowany temat. Egzamin z gramatyki praktycznej i ze słownictwa kończy się testem na podstawie ćwiczeń przerabianych w ciągu roku.

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego

Lektorat to po prostu tradycyjne lekcje drugiego języka, takie, jakie znasz z liceum. Na koniec 3 roku zdajesz egzamin ustny i pisemny na poziomie B1 lub B2, zależnie od grupy. Na 5 roku również zdajesz egzamin z drugiego języka, co ciekawe nie musi to być kontynuacja poprzedniego lektoratu. Egzamin jest na poziomie B2 lub B2+.

Łacina

Łacina jako podstawa większości języków europejskich musi być oczywiście uwzględniona w programie studiów filologicznych. Przewidziane są jedynie 2 semestry, więc tyle tylko, by poznać absolutne podstawy. To taki trochę filologiczny smaczek.

Historia filozofii

Przedmiot obejmuje podstawowe pojęcia i najważniejsze teorie filozoficzne.

Technologie informacyjne

Chyba nie muszę wyjaśniać?

Wychowanie fizyczne

Tego raczej też nie.

Przedmioty na specjalizacji tłumaczeniowej

Metodyka przekładu

Czyli połączenie teorii i praktyki tłumaczenia. Na metodyce poznasz zasady tłumaczenia różnych tekstów oraz przeanalizujesz strategie i techniki stosowane przez tłumaczy.

Elementy teorii przekładu

Na tych zajęciach zapoznasz się z różnymi typami przekładu i ich charakterystyką,  nauczysz się klasyfikacji błędów i dowiesz się co nieco o zawodzie tłumacza.

Przekład audiowizualny

Teoria i praktyka przekładu tekstów filmowych. Być może na zaliczenie zrobisz nawet swoje pierwsze podpisy do fragmentu filmu.

Proseminaria

Proseminarium to taki wstęp do seminarium, czyli zajęcia mające na celu zapoznać studentów z jakimś problemem badawczym i metodyką badań. Tematyka proseminariów zmienia się z roku na roku i zależy w dużej mierze od specjalności wykładowców. Tematami moich proseminariów były np. Teoria i praktyka języków specjalistycznych (język biznesu) i Semantyka kognitywna – teoria i metody badań.

Zajęcia fakultatywne (fakultety)

Są to dodatkowe zajęcia, które możesz wybrać spośród dostępnych opcji. Nierzadko odbywają poza instytutem filologii angielskiej, np. na polonistyce. Chociaż fakultety są dodatkowe, to jednocześnie są też obowiązkowe.

Dodatkowe oznacza w tym przypadku, że nie są ściśle związane z programem studiów, a obowiązkowe, ponieważ mają określoną liczbę punktów ECTS, które musisz zdobyć, nie ma więc opcji ich zignorowania. Przykładami fakultetów z mojego indeksu, są Przedimki w języku angielskim oraz Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity in English.

Fakultety mają często luźną, czasem nawet zabawną tematyką i są jednymi z najprzyjemniejszych i najłatwiejszych do zaliczenia przedmiotów.

Wykład monograficzny

A właściwie cykl wykładów trwających przez cały semestr, które mają na celu szczegółowe omówienie jakiegoś konkretnego, dość wąskiego zagadnienia. Przykłady prosto z mojego indeksu: Teorie i metodologie językoznawstwa kognitywnego oraz Określoność i policzalność w języku angielskim.

Seminarium

Seminarium to zajęcia przygotowujące do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej prowadzone zwykle przez twojego promotora (bywają wyjątki).

Przebiega najczęściej w formie grupowej dyskusji na temat wybranych problemów badawczych i teorii. Na seminarium nauczysz się między innymi, jak formułować tezę lub hipotezę, zrobić statystyki do badań, dobrać literaturę lub w logiczny sposób przedstawić swoje wyniki. Jednym słowem, dowiesz się wszystkiego, co niezbędne do napisania pracy dyplomowej.

Który przedmiot ciekawi cię najbardziej?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *